1

قبل

3

بعد از 3 جلسه درمانی

4

قبل

5

بعد از 1 جلسه درمانی

10

قبل

11

بعد از 3 جلسه درمانی

نتایج قبل و بعد از درمان

در زیر شما یک مثال ساده از نتایج درمان را مشاهده می نمائید. عکس‏های بیشتر را دنبال کنید. هر استودیوی اسکین‏یال دارای صدها عکس بایگانی شده می باشد که شما می‏توانید با یک مشاوره رایگان آنها را مشاهده نمائید.

عوارض

بازسازی پوست ما تحت تاثیر عوامل گوناگونی قرار دارد. در اصل و در کنار سلامت عمومی و سیستم ایمنی بدن، عوامل ژنتیکی نیز بر ترمیم کامل پوست موثر می باشند. مشتریان غالبا خود مسئول بعضی ازعوارض ناخواسته می باشند. تابش اشعه خورشید به هر علت و به هر شکل، تحریک مکانیکی ناحیه درمانی (تماس با لباس، کندن پوسته نازک تشکیل شده بروی زخم و غیره)، نوع مراقبت و بهداشت ناحیه درمانی و حتی استرسهای مکانیکی در هنگام ورزش به این ناحیه می تواند باعث التهاب و حتی اسکار شود. توجه داشته باشید که ناحیه درمانی، خود به خود به سمت التهاب و اسکار پیش نمی‏رود. خطر اسکار در پاک کردن تاتوهای بزرگ به مراتب بیشتر از تاتوهای کوچک می‏باشد. برای به حداقل رساندن خطر اسکار در ناحیه درمانی، به مشتریان برای به کارگیری مو به موی دستورالعمل های بعد از عمل توصیه اکید می نمائیم. حقیقتا اگر این دستورالعمل ها به دقت انجام شوند، عوارض، به ندرت ایجاد خواهند شد.