هزینه انجام این روش چه قدر است؟
قیمت

*از 90 یورو

 با 90 یورو ما منطقه کوچکی را پاک می کنیم. هر چه تعداد دایره‏های درمانی (دات‏ها) بیشتر باشد قیمت نیز بالاتر خواهد بود. هر استودیو در قیمت گذاری مستقل است و قیمت ها می تواند متفاوت باشد.

هزینه تست پوستی

70 یورو

برای اطمینان شما، ما ابتدا یک نقطه کوچک را به عنوان تست انجام می دهیم تا ازاثرگذاری این درمان بروی پوست شما مطمئن شویم.

قیمت هر جلسه درمانی بستگی به اندازه تاتو دارد. برای ارزیابی دقیق از تاتوی خود، با نزدیک‏ترین استودیوی اسکین‏یال تماس بگیرید. بعد از اولین جلسه درمانی خواهید دید که تاتوی شما پاک خواهد شد. در پایین، شما نمونه‏هایی از تکنیک پاک کردن تاتوی ما را می بینید. به نوار لغزنده اشاره کنید تا نمونه‏هایی از تکنیک پاک کردن تاتوی ما را مشاهده نمائید.

تاتوی تریبال بزرگ
  • اندازه 5.91 x 1.97 اینچ
تاتوی خطی
  • اندازه 3.15 x 1.97 اینچ
تاتوی رنگی بزرگ
  • اندازه 5.91 x 9.84 اینچ