معرفی روش پاک کردن تاتو بدون لیزر در مشهد

ماه مریم

مشهد، بلوار سجاد، خیابان حامد شمالی، نبش حامد شمالی 5، سالن ماه مریم

تلفن: 05136064416

موبایل : 09153064690 و 09358055676

ایمیل : elahefarkhonde70@gmail.com

تاتوی خود را ارزیابی نمائید

(ضروری (نام شما

(ضروری (ایمیل شما

سایز تاتوی شما بر حسب سانتی متر

< 5 qcm6-15 qcm> 16 qcm

ناحیه تاتو شده

آیا قبلا با لیزر درمان شده اید

بلهخیر

اگر بله، چند بار؟

<56-10>10

یک تصویر از تاتوی خود بگذارید

نظرات