معرفی روش پاک کردن تاتو بدون لیزر در اصفهان

سالن زیبائی گلچهره

اصفهان، نطنز، بلوار طالقانی

تلفن: 031542218730

موبایل : 09132663138

ایمیل: amirjanikhaledi@gmail.com

تاتوی خود را ارزیابی نمائید

(ضروری (نام شما

(ضروری (ایمیل شما

سایز تاتوی شما بر حسب سانتی متر

< 5 qcm6-15 qcm> 16 qcm

ناحیه تاتو شده

آیا قبلا با لیزر درمان شده اید

بلهخیر

اگر بله، چند بار؟

<56-10>10

یک تصویر از تاتوی خود بگذارید

نظرات