معرفی روش پاک کردن تاتو بدون لیزر در

دانا

اهواز، شهرک دانشگاه، خیابان 6، سالن آرایش دانا

تلفن: 06133321317

موبایل: 09393047089

ایمیل:danaalbekord@gmail.com

تاتوی خود را ارزیابی نمائید

(ضروری (نام شما

(ضروری (ایمیل شما

سایز تاتوی شما بر حسب سانتی متر

< 5 qcm6-15 qcm> 16 qcm

ناحیه تاتو شده

آیا قبلا با لیزر درمان شده اید

بلهخیر

اگر بله، چند بار؟

<56-10>10

یک تصویر از تاتوی خود بگذارید

نظرات