معرفی روش پاک کردن تاتو بدون لیزر در بندرعباس

مریم

بندر عباس، خیابان مصطفی خمینی، گلشهر شمالی، چهارراه داماهی، بطرف اوقاف، ساختمان قصر طلائی، ورودی B، طبقه 4، واحد 404

تلفن: 07633689752

موبایل: 09176148287

ایمیل: sltij1391@gmail.com

تاتوی خود را ارزیابی نمائید

(required)نام شما

(required)ایمیل شما

سایز تاتوی شما بر حسب سانتی متر

< 5 qcm6-15 qcm> 16 qcm

ناحیه تاتو شده

آیا قبلا با لیزر درمان شده اید

بلهخیر

اگر بله، چند بار؟

<56-10>10

یک تصویر از تاتوی خود بگذارید

نظرات