معرفی روش پاک کردن تاتو بدون لیزر در تهران

 آریسا

تهران – انتهای اشرفی اصفهانی – نفت – خیابان 20 – مجتمع ساحل – پلاک 7 – واحد 12

تلفن: 02144826044

موبایل : 09379040145

 ایمیل : karimi.skinial@gmail.com

من ریحانه کریمی هستم. تجربه بسیار بالائی در پاک کردن تاتو دارم زیرا قبلا به مدت 8 سال مدرس ارشد رجووی آمریکا در ایران بودم. من معتقدم که باید همیشه پیشرفت کرد و به همین منظور فعلا روش جدیدتر و مدرن تر اسکین یال را انتخاب کرده ام.

ریحانه کریمی 

تاتوی خود را ارزیابی نمائید

(ضروری (نام شما

(ضروری (ایمیل شما

سایز تاتوی شما بر حسب سانتی متر

< 5 qcm6-15 qcm> 16 qcm

ناحیه تاتو شده

آیا قبلا با لیزر درمان شده اید

بلهخیر

اگر بله، چند بار؟

<56-10>10

یک تصویر از تاتوی خود بگذارید

نظرات