معرفی روش پاک کردن تاتو بدون لیزر در تهران

لیلا

تهران – تهران نو – سی متری نیروی هوائی – خیابان شورا – پلاک 118 – واحد 6

تلفن: 0217412406

موبایل : 09192124766

 ایمیل: maryam.trzi@gmail.com

من مریم ترازی متولد سال 53 از تهران هستم.

بیست وسه سال است که آرایشگرم و چندسالیست کار تتو را حرفه ای انجام میدهم. همچنین مفتخرم نیدلینگ واقعی (نیدلینگ خشک) را در حد حرفه ای انجام می دهم. پاک کردن تاتو را با برند اسکین یال شروع کردم و نتایج خوب کارهایم در حال گزارش می باشد.

مریم ترازی 

تاتوی خود را ارزیابی نمائید

(ضروری (نام شما

(ضروری (ایمیل شما

سایز تاتوی شما بر حسب سانتی متر

< 5 qcm6-15 qcm> 16 qcm

ناحیه تاتو شده

آیا قبلا با لیزر درمان شده اید

بلهخیر

اگر بله، چند بار؟

<56-10>10

یک تصویر از تاتوی خود بگذارید

نظرات